2% daní

Informácie potrebné k poukázaniu 2% z daní.

Združenie pre podporu neurovedného výskumu je registrované pre prijímanie 2% z daní z roku 2020 v oficiálnom zozname Notárskej komory Slovenskej republiky .

Leták so žiadosťou a informáciami pre darovanie 2% z daní  [pdf]

Predvyplnené editovateľné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov [pdf]

Údaje potrebné pre poukázanie 2% z daní:

IČO/SID:    50487205
Právna forma:    Občianske združenie
Názov:    “Združenie pre podporu neurovedného výskumu”
Ulica:        Šoltésovej
Súpisné číslo:    4
PSČ:        04001
Mesto:        Košice