Združenie pre podporu neurovedného výskumu

Združenie pre podporu neurovedného výskumu je dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje vedeckých, pedagogických, odborných pracovníkov, študentov, živnostníkov, podnikateľov a podporovateľov vedy z radov verejnosti.

Ciele činnosti a poslanie

Hlavným poslaním združenia je podpora neurovedného výskumu na Slovensku. Činnosť združenia je zameraná na dve hlavné oblasti:

  1. Oblasť osvety. Cieľom je popularizácia neurovied, zlepšovanie obrazu vedy v spoločnosti, vysvetľovanie významu vedy pre rozvoj a intelektuálny stav spoločnosti.
  2. Priama podpora vedy. Cieľom je podpora vedeckých aktivít, experimentov, publikácii a vedeckých pracovníkov, a to podpora formou materiálnej, finančnej a poradenskej pomoci.

Svoje ciele združenie realizuje prostredníctvom dobrovoľných členských príspevkov, darov, dotácii, sponzorských príspevkov a podielov z dane z príjmov.